اعلان ها

Super User @ پنج شنبه, 01 مرداد 1394

تغییر تعرفه پیامک

با توجه به افزایش مالیات ارزش افزوده سال 94 به 9% مجلس شورای اسلامی جهت کمک به کمیته امداد و بهزیستی و ... خبر از افزایش نرخ 30 درصدی پیامک داده است